Asten: samen aan de tekentafel voor een nieuwe centrumvisie

maart 2024

Nóg fijner kunnen wonen, werken, recreëren en ontmoeten in een centrum dat nu al hoge ogen gooit onder bewoners en bezoekers. Met die uitdaging is de gemeente Asten aan de slag. Onder begeleiding van Stad & Co en met betrokkenheid van vrijwel iedereen uit Asten ontwikkelt de gemeente een nieuwe centrumvisie. Voor het dorp, door het dorp!

Samenwerking als succesfactor in centrumvisie

In verschillende fases voert Stad & Co het gesprek met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke instellingen. Ook intern, binnen het gemeentehuis, is de betrokkenheid groot. Raads- en commissieleden, college en ambtenaren, zijn allemaal direct of indirect betrokken bij het opstellen van deze nieuwe centrumvisie met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Willem Moors, projectleider centrumvisie bij gemeente Asten: “Samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers en vastgoedpartijen is de belangrijkste succesfactor voor een leefbaar en economisch gezond centrum. Dat betekent: investeren in die samenwerking!”

Foto: de gemeenteraad van Gemeente Asten interactief op pad in hun dorpskern.

Er zijn belangrijke stappen gezet

Het traject is vlak voor de zomer van 2023 gestart en heeft al behoorlijk wat resultaten opgeleverd. Stakeholders zijn verenigd in een Centrummakersgroep. Deze groep van ca. 20-25 personen denkt en werkt  nauw mee met het opzetten van de nieuwe visie. Van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, inrichting van de pleinen, verbindingen tussen de diverse deelgebieden tot het verbeteren van de verblijfs- en ontmoetingsfunctie. Kim van der Loo, Van der Loo Retail & Vastgoed, is een van die centrummakers. “Een nieuwe centrumvisie is superbelangrijk voor de toekomst van Asten. We zijn ervan overtuigd dat alle partijen erop vooruitgaan, wanneer het centrum nog aantrekkelijker wordt om te verblijven. Daar dragen we graag aan bij!”

Enquêteren, experimenten en ervaren

Het onderzoek in Asten verloopt op creatieve manieren. Natuurlijk zijn er ‘standaard’ onderzoeksmethodes als brede enquêtes, inloopavonden en gesprekken georganiseerd, maar samen met de gemeente doen we meer.

De openbare ruimte als speelveld

Zo stond in oktober placemaking op de agenda: het tijdelijk veranderen van de openbare ruimte en het toevoegen van nieuwe of tijdelijke ‘elementen’ om te experimenteren en te meten. Dat gebeurde in Asten door groene (gras)matten neer te leggen, extra (picknick)banken te plaatsen en meer plantenbakken en speel- en klimblokken voor de kinderen neer te zetten. Ook werd er geëxperimenteerd met een pannaveld, een kiosk op de Markt en enkele autovrije centrumstraten. Door deze aanpassingen kregen Astenaren  de kans te ervaren wat er mogelijk is, en direct te ondervinden wat de effecten zijn. Maar ook om hun mening te laten horen!

Foto: Placemaking in de dorpskern van Asten. Fotograaf: Rob Fritsen

Innovatief veldonderzoek in de friettent

Ook is in het centrum van Asten de methodiek ingezet die zichzelf keer op keer weer bewijst: het ‘friettentonderzoek’ . Terwijl mensen op hun snackbarbestelling wachten, wordt op een laagdrempelige wijze contact gelegd. Floor Boumans van Stad & Co: ‘We vroegen deelnemers een schatkaart te tekenen met belangrijke en waardevolle herkenningspunten in het centrum. Ook lieten we ze met een dobbelsteen gooien om een vraag te selecteren, zoals: ‘Wat is voor jou van waarde in het centrum van Asten? Wat is jouw ‘schat’?’

Waar staan we nu?

Alle onderzoeksresultaten samen leveren een schat aan informatie over het centrum van Asten nu, en het gewenste eindplaatje richting 2040.

Stad & Co werkt nu aan het maken en onderbouwen van verschillende strategische keuzes. Belangrijke vragen hierbij zijn: ligt het primaat bij de fietser en de voetganger of bij de auto? Wordt het wel of niet (gedeeltelijk) autovrij of autoluw? Welke functies krijgen waar een plek? En wat betekent dit voor de inrichting van de openbare ruimte, maar bovenal: wat betekent dit voor de bewoners, de ondernemers en de bezoekers?

Iedere bezoeker moet voelen: ‘ik ben hier welkom, ik wil hier vaker komen’. Dus we zorgen voor goede bereikbaarheid, een goede verbinding tussen de winkelgebieden en een mooie aankleding van ons centrum

– Jos Jacobs, Centrummanager.

Stedenbouwkundige schetsen

Stedenbouwkundig bureau Overlant helpt om de ruimtelijke keuzes en de uitwerkingen daarvan in beeld te brengen. Zij ontwikkelen een aantal visuele toekomstbeelden van de deelgebieden in het centrum.

Deze zomer worden de nieuwe centrumvisie en het uitvoeringsprogramma aangeboden aan het college. Vaststelling door de gemeenteraad is gepland in het najaar. Zo bouwt Asten aan een toekomstbestendig centrum waar het voor iedereen fijn wonen, werken, recreëren en ontmoeten is!

Meer weten over het bouwen aan een breed gedragen centrumvisie? Neem contact op met Karin van Vliet via karin@stadenco.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Karin van Vliet

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn