Amsterdam: toekomstbeeld Osdorper Ban en Hoekenes

maart 2020

Om álle bewoners mee te laten profiteren van de groei en ambities in de stad, besteedt Amsterdam extra aandacht aan 32 zogeheten ontwikkelbuurten. De Wildemanbuurt, onderdeel van de wijk Osdorp in Nieuw-West, is er zo één. Er liggen veel uitdagingen, op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. De ondernemers op de Osdorper Ban en Hoekenes kunnen erover meepraten. Zij hebben veel zien veranderen de laatste jaren.

Evenwicht

Een gezonde buurteconomie en een prettige leefomgeving zijn belangrijke pijlers onder een toekomstbestendige en evenwichtige buurt. Dit betekent dat ‘sleutelen aan de toekomst’ van de Wildemanbuurt bij voorkeur integraal en samenhangend moet gebeuren. Stad & Co’er Peter van Gool gaat samen met onder andere de ondernemers op de Osdorper Ban en Hoekenes aan de slag. Doel: opstellen van een toekomstbeeld voor het winkelgebied.

Gezamenlijk

Het winkelgebied ligt in het hart van de buurt. Er zijn een kleine vijftig retailers actief. Peter: ‘De vraag waar we ons gezamenlijk over gaan buigen, is welke kansen en uitdagingen liggen er hier voor de winkels en de horeca? En op welke manier kan iedereen een bijdrage leveren aan de toekomst? De ondernemers kennen hun buurt en klanten zelf het allerbest. Actief meepraten en –denken is daarom van het grootste belang. We werken samen toe naar een nieuw toekomstbeeld en advies aan alle betrokken partijen, waaronder het stadsdeel Nieuw West. Als dat er ligt, wordt de volgende stap samen bepalen hoe we aan die toekomst gaan bouwen.’

meer weten?

 

Peter van Gool

senior adviseur
mail mij     LinkedIn