Amsterdam: Osdorp in de Ban van verbinding

oktober 2020

De Wildemanbuurt, onderdeel van de wijk Osdorp in Nieuw-West, is één van de 32 ontwikkelbuurten waar de gemeente Amsterdam extra aandacht aan besteedt. Doel is álle inwoners mee te laten profiteren van de groei en ambities in de stad. De afgelopen jaren heeft de buurt al veel veranderingen ondergaan, maar nog steeds zijn er veel uitdagingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Een nieuw toekomstbeeld voor de wijk Osdorper Ban bijvoorbeeld. De uitkomsten van een enquête en twee goedbezochte bijeenkomsten laten zien dat ondernemers graag willen bijdragen. 

Osdorper Ban: wereld in een wereld 

Er gebeurveel in de Osdorper Ban. Actualiteiten onderstrepen soms de lokale zorgen en niet alles verloopt zoals iedereen wenst. Dit maakt het werken in een ontwikkelbuurt uitdagend, maar niet altijd eenvoudig. Men noemt de wijk wel eens ‘een wereld in een wereld’. Zeer recent vonden in en nabij het winkelgebied enkele schietincidenten plaats. De impact daarvan is zeer groot en veel ondernemers voelen zich onveilig. Structureel vergroten van de veiligheid en versterken van de verbinding tussen ondernemers, politie en gemeente is voor dit gebied belangrijker dan ooit.  

Sneller schakelen

Adviseur Peter van Gool van Stad & Co heeft de afgelopen maanden, in samenwerking met onder andere de ondernemers van de Osdorper Ban en Hoekenes, met beide onderwerpen een start gemaaktEr is veel geïnvesteerd in het van de grond krijgen en behouden van de verbinding tussen én met ondernemers en vastgoedpartijen. De eerste effecten daarvan werden gelijk na de voornoemde incidenten duidelijk. Er werd in rap tempo geschakeld en ondernemers wisten elkaar, gemeente en politie snel te vinden.  

Ook de coronacrisis zorgt voor een bijzondere wending in het gebied. Ze vraagt immers ook hier veel tijd, energie en aanpassingsvermogen van de ondernemers. Bijkomend positief gevolg is dat er allerlei contacten en acties ontstaan die er anders niet waren geweest. Het besef van de meerwaarde van samenwerken is duidelijk gegroeid en ondanks de uitdagingen zijn alle betrokkenen blij om meer met elkaar in contact te staan. 

Stap voor stap vooruit

Een gezonde buurteconomieplacemaking en een prettige leefomgeving zijn belangrijke pijlers voor de Osdorper Ban en Hoekenes. Als eerste stap zet het gebied vast in op het opfleuren en onderhouden van de openbare ruimte. Momenteel loopt een street-art project waarbij prullenbakken worden bestickerd met tekeningen die zijn gemaakt door jongeren. Stap voor stap vooruit: dit geeft veel goede moed om samen aan de toekomst te blijven bouwen! 

meer weten?

 

Peter van Gool

senior adviseur
mail mij     LinkedIn