Amsterdam: Museum Quarter, De Clercqstraat en Waterlandplein zeggen ‘ja’ tegen compaan

februari 2018

Tussen oktober 2016 en oktober 2017 testten drie Amsterdamse winkelgebieden compaan. Wat zijn hun bevindingen en wat levert de on- en offline samenwerking door ondernemers, politie en stadsdeel op? Het Centre for Market Insights van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht het.
Compaan is een innovatief, multichannel communicatieplatform voor winkelgebieden en bedrijventerreinen waarmee alle betrokkenen direct, integraal en vraaggestuurd kunnen samenwerken aan bijvoorbeeld veiligheid en kwaliteit. In de pilotgebieden - Museum Quarter, De Clercqstraat en Waterlandplein – bestond de compaan community uit ondernemers (verenigd in een BIZ), de politie (wijkagent) en het stadsdeel. Maar ook bewoners, belangenorganisaties of eigenaren kunnen eenvoudig deelnemen.

Proef geslaagd

De pilots zijn na afloop uitgebreid geëvalueerd. De Hva onderzocht onder andere in hoeverre de doelstelling van compaan – verbinden, informeren en activeren – is gerealiseerd en in welke mate participatie en interactie plaatsvinden. De resultaten zijn goed. De stakeholders van de pilots zijn positief over compaan en het aantal deelnemers is hoger dan op grond van ander onderzoek kon worden aangenomen. De deelname verschilt behoorlijk sterk per winkelgebied. In alle pilots is de interactie tussen deelnemers nog betrekkelijk laag; een verbeterpunt volgens de stakeholders.

Aanbevelingen

Alle gebieden willen door als compaan community. Ze nemen de aanbevelingen uit de evaluatie daarbij ter harte.

  • Een actief BIZ- of winkelgebiedsbestuur is essentieel voor de participatie en interactie;
  • Actieve participatie van de politie c.q. de wijkagent in de compaan community en ondersteuning door de de gebiedsmakelaar (gemeentelijk contactpersoon voor ondernemers) zijn cruciale succesfactoren;
  • De passieve participatie (aantal meelezers) kan nog verder omhoog door de actieve participatie te vergroten.

Sander Lusink, lid werkgroep compaan Museum Quarter: ‘Om in ons gebied daadwerkelijk structureel zaken op te pakken, zijn korte communicatielijnen nodig en real-time inzicht in wat er speelt. Forse projectplannen en oeverloos overleggen passen niet (meer) bij deze tijd. De compaan-technologie is voor ons een belangrijk en betrouwbaar hulpmiddel.’

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn