Amsterdam: gezamenlijk wensbeeld Jan Evertsenstraat

mei 2020

De aankondiging van openbaarvervoerbedrijf GVB om de verkeerssituatie in de Jan Evertsenstraat te veranderen, was voor de ondernemers in de straat aanleiding om snel in de benen te komen. In goed overleg met de gemeente werd het project (‘van Dam tot Mercatorplein’) uitgebreid naar een ‘verbetering van gevel tot gevel’.

De ondernemers in de winkelstraat, verenigd in een BIZ-vereniging, grepen de herinrichtingsplannen van het GVB aan om ook hun eigen ambities kenbaar te maken. Ze willen vooroplopen in de stad bij het creëren van een toekomstbestendige straat en daarbij aanhaken op stadsbrede doelen als groen en autoluw. Ook vinden ze het belangrijk om verder te kijken dan enkel fysieke verbeteringen en bewoners bij het proces te betrekken.

Dromen inspireren

Stad & Co organiseerde voor de BIZ het proces waarin al deze doelen een plek kregen. De centrale insteek was om ondernemers en bewoners samen te laten ‘dromen’ over de herinrichting van hun straat. Tijdens diverse participatiesessies zijn alle wensen opgehaald, scenario’s gevisualiseerd en keuzes gemaakt.

Fietsstraat

Een van de scenario’s dat in het proces naar boven kwam, is de ‘fietsstraat’. Hierin is de auto – ten opzichte van de fiets – te gast en rijdt langzaam met de fietsers mee. Het effect? Automobilisten die de Jan Evertsenstraat alleen gebruiken als snelle verbinding, zullen eerder een ander traject of vervoersmiddel kiezen. Een wenselijk en haalbaar alternatief voor de huidige situatie vinden de ondernemers en de bewoners. De doorstroom van het openbaar vervoer moet volgens hen voorop blijven staan, net als meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Levendig, ongedwongen en groen

De uitkomsten van het proces zijn door stedenbouwkundig bureau BUUR vastgelegd in een inspirerend visueel wensbeeld en in meerdere concrete ontwerpen. De essentie van het uiteindelijke wensbeeld is een levendige, ongedwongen en groene straat waarin de hele ruimte, van gevel tot gevel, wordt gebruikt om deze uitstraling te realiseren. Een straat waar mensen veilig kunnen wandelen en elkaar ontmoeten. Waar ‘de wijk’ komt winkelen en waar het openbaar vervoer de ruimte deelt met de auto.

“Onze BIZ heeft zelf de eerste stap gezet om vanuit onze praktijkervaringen een wensbeeld te ontwikkelen voor de Jan Eef. Hiermee hebben we een belangrijk lobbystuk dat we bij zoveel mogelijk belanghebbende partijen onder de aandacht blijven brengen. Voor de uitvoering start zal er nog veel overlegd worden… wij hebben alvast ons verhaal klaar!”

– Freek Lindeman (Albert Heijn) en Martin Zwart (Alladin’s Notenhoek), bestuursleden BIZ Jan Evertsenstraat.

Meer weten?

Benieuwd naar de aanpak in de Jan Evertsenstraat en de uitkomsten? En naar onze samenwerking met het Leuvense stedenbouwkundig ontwerp- en onderzoeksbureau BUUR? Neem dan contact op met Eline van Stad & Co!

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn