Alkmaar: Gemeenteraad stemt massaal vóór ondernemersfonds

november 2021

In 2019 nam Vereniging Ondernemend Alkmaar het initiatief om de mogelijkheden te verkennen voor de invoering van een overkoepelend ondernemersfonds voor heel Alkmaar. Op 28 oktober jl. stemden 33 van de 39 leden van de Alkmaarse gemeenteraad vóór de invoering. Dat betekent dat op 1 januari 2022 het gemeentebrede Ondernemersfonds Alkmaar van kracht wordt.

Samen investeren 

Vereniging Ondernemend Alkmaar had de behoefte om integraal en structureel samen te investeren in een sterk Alkmaar. Stad & Co werd in 2019 gevraagd om hiervoor de kansen te verkennen. In samenwerking met een begeleidingscommissie van betrokken stakeholders, de gemeente Alkmaar en vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen, winkelgebieden en de binnenstad, startte Stad & Co een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een ondernemersfonds voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden binnen de gemeentegrenzen. 

Stimuleringsfonds 

Middenin dit traject openbaarde zich Covid-19. De gemeente Alkmaar stelde begin 2020 een tijdelijk Stimuleringsfonds in om collectieve initiatieven die de Alkmaarse economie stimuleren financieel te ondersteunen. Dit wakkerde de behoefte aan een ondernemersfonds, als opvolger van het tijdelijke stimuleringsfonds, nog verder aan. 

Hoe werkt het ondernemersfonds Alkmaar?

Elke gebruiker van vastgoed (niet woningen) draagt jaarlijks via een opslag op zijn onroerendezaakbelasting (OZB) bij aan het ondernemersfonds. De gemeente keert de geïnde gelden als subsidie uit aan Stichting Ondernemersfonds Alkmaar. Per gebied bepalen de ondernemers op basis van zogenaamd trekkingsrecht zelf voor hun eigen bedrijventerrein of winkelgebied waar zij in willen investeren. 

”Dit is zo’n belangrijke stap om samen verder te komen. Een percentage van 0,075 lijkt weinig, maar is toch goed voor twee miljoen euro per jaar aan extra investeringen in de economie van onze gemeente.”

-Rob Niele, voorzitter Ondernemend Alkmaar

Economische spin-off

Het fonds is per 1 januari 2022 actief voor een periode van vijf jaar. Met het Ondernemersfonds Alkmaar worden naast gebiedsgerichte investeringen ook activiteiten met een gemeentebreed belang gefinancierd. De verwachting is dat de structurele investeringen in onder andere marketing, evenementen, verduurzaming, ondernemerschap en digitalisering tot economische spin-off in heel Alkmaar zullen leiden. 

Meer weten?

Meer weten over gemeentebrede ondernemersfondsen of hoe Alkmaar het heeft aangepakt? Stuur dan een mail naar Farzad Ghaus of bezoek de samenwerkende stad. 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn