Alkmaar: Kick-start van 1,5 miljoen voor lokale economie

november 2020

Gemeente Alkmaar was een van de eerste gemeenten in Nederland die direct na de eerste lockdown 1,5 miljoen euro vrijmaakte om de Alkmaarse economie te stimuleren onder de noemer: Stimuleringsfonds Alkmaar. De gemeente maakt hierbij gebruik van de denkkracht van ondernemers en bewoners om Alkmaar sterk, gezond en veilig uit het coronatijdperk te laten komen.

Alkmaarse initiatieven

De gemeente heeft inmiddels al een stapeltje aanvragen binnen. Een beoordelingscommissie bekijkt ze en toetst op verschillende criteria. Eén van de voorwaarden is dat het initiatief specifiek de Alkmaarse economie een extra boost geeft. Acht aanvragers hebben al een subsidie gekregen voor hun idee. De ingediende initiatieven lopen uiteen van cultuurwandelroutes, tot vitaliseren en aantrekkelijker maken van de binnenstad, online musiceren en winterproef maken van de horecaterrassen op het Waagplein.

Het Stimuleringsfonds Alkmaar zal tot 31 december 2021 van kracht blijven. Voor 2021 is maar liefst één miljoen beschikbaar voor investeringen die een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie.

Beoordelingscommissie Stimuleringsfonds Alkmaar

De beoordeling van de aanvragen is in handen van een aparte commissie die sinds mei actief is. Deze commissie adviseert over de initiatieven en beslist welke in aanmerking komen voor een financiële  stimulering. Ook zorgen de leden voor kruisbestuiving tussen initiatieven en organisaties die elkaar kunnen versterken. In de beoordelingscommissie zijn alle sectoren in Alkmaar vertegenwoordigd: horeca, detailhandel, zakelijke dienstverlening, sport en cultuur. De mix zorgt voor een diversiteit aan expertises, een kritische blik en een groot netwerk waardoor wisselwerkingen kunnen ontstaan. Stad & Co begeleidt de commissie en is onafhankelijk voorzitter.

Opvolger Stimuleringsfonds Alkmaar: ondernemersfonds Alkmaar

Stad & Co stelt momenteel ook een advies op in opdracht van het georganiseerde bedrijfsleven (Ondernemend Alkmaar). Dit voorstel adviseert over de mogelijkheden om vanaf 2022 een gemeentebreed ondernemersfonds in Alkmaar op te zetten, als opvolger van het Stimuleringsfonds. De gedachte is hiermee de huidige versnippering in de Alkmaarse investeringen tegen te gaan.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over het stimuleringsfonds of voor het doen van een aanvraag voor een financiële bijdrage. U vindt hier ook een overzicht van alle al gehonoreerde aanvragen. Meer weten over het ondernemersfonds? Stuur dan een mail naar de voorzitter van de beoordelingscommissie Stimuleringsfonds Alkmaar Farzad Ghaus.

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn