Alkmaar: de Laat-West in de lift

juli 2024

De Laat-West is in potentie een van de groenste en gezelligste straten van de Alkmaarse binnenstad. Waarom blijft het qua levendigheid dan nu achter? In het deel tussen de Koorstraat en de Huigbrouwerstraat staan meer panden leeg dan op andere plekken in de stad. Stad & Co hielp door te onderzoeken waarom het hier juist aan reuring ontbreekt en ontwikkelde een concrete positionering met een compact actieplan.

Herinrichting van de Laat-West 

Het inzetten van Stad & Co is niet de eerste stap die de straat maakt. Om de verblijfskwaliteit van de straat te verhogen en de straat klimaatadaptief te maken heeft de gemeente al in 2022 geïnvesteerd in herinrichting van de openbare ruimte, wat de uitstraling van de gehele Laat-West aantrekkelijker heeft gemaakt voor bewoners, ondernemers én publiek.   

Een inspirerend toekomstbeeld als kader 

Uit ons onderzoek bleek dat het ontbreken van een herkenbare en uitgesproken identiteit een van de redenen voor de teruglopende levendigheid is. In nauwe samenwerking met de gemeente, Alkmaar Marketing, de ondernemers en vastgoedeigenarenvereniging Alkmaars Bolwerk én individuele ondernemers- en vastgoedeigenaren is een inspirerend en helder toekomstbeeld ontwikkeld. Dit helpt de gemeente, pandeigenaren en ondernemers om met hetzelfde doel voor ogen, slimme strategische keuzes te maken. En die gezamenlijke kijk naar de toekomst legt de basis voor het bepalen van de juiste acties; denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het winkelaanbod, het organiseren van aantrekkelijke evenementen en het verbeteren van de openbare ruimte.

Met een stevigere positionering van de straat zullen de juiste bezoekers de straat weer weten te vinden, en kunnen ze genieten van een levendige verblijfsomgeving. Pandeigenaren zullen eerder geneigd zijn te investeren in (hun) vastgoed, bestaande ondernemers blijven behouden en het vestigingsklimaat wordt aantrekkelijker voor nieuwe ondernemingen.

Integraal actieplan

Het toekomstbeeld is voorzien van een concreet actieplan voor de Laat-West. Dit actieplan bevat onder meer adviezen en acties om de beleving te versterken, leegstand terug te dringen en de marketing en promotie te verbeteren. Het beschrijft hoe de partijen met elkaar het toekomstbeeld kunnen realiseren en wie hiervoor primair aan zet is. Het actieplan dient als leidraad voor de komende jaren, zodat de focus op de juiste zaken ligt en partijen gezamenlijk – ieder vanuit z’n eigen verantwoordelijkheid – zorgen voor een bruisend en aantrekkelijk gebied.

Samenwerking versterken 

Aan een succesvolle gezamenlijke uitvoering van het actieplan gaat een belangrijke voorwaarde vooraf: dat de basis op orde is. Hieronder verstaan we de aanwezigheid van een stevige samenwerking (als middel, niet als doel) op aansturend én operationeel niveau. Om deze reden bevat het actieplan aanbevelingen die gericht zijn op het optimaliseren en professionaliseren van de samenwerking tussen vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers. Met een belangrijke aanjagende rol voor zowel de transitiemanager als de centrummanager. Die aanbevelingen passen binnen de recent aanbevolen structuur van de professionalisering van het centrummanagement in de binnenstad.

Met vertrouwen richting de toekomst 

Het toekomstbeeld en het actieplan zijn positief ontvangen door de betrokken partijen. Inmiddels zijn de eerste concrete acties voortvarend in gang gezet: van het bestickeren van leegstaande panden tot het verbeteren van de bewegwijzering richting de Alkmaarse Kaasmarkt. De kopgroep van stakeholders die intensief meedacht in het traject, heeft inmiddels een doorstart gemaakt en staat in positie om haar strategische rol van bewaker van de uitvoering van het actieplan in te nemen. De concrete stappen vooruit leiden tot enthousiasme en geven vertrouwen in de toekomst van de Laat-West!

Meer weten over het tegengaan van leegstand met hulp van een goede positionering en direct toepasbare actieplannen? Neem contact op met Stad & Co-adviseur Catherine Bolhuis. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Catherine Bolhuis

partner
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Romy Beukeboom

adviseur en onderzoeker
mail mij     LinkedIn