Provincie Noord-Holland: Aanjager transformatie

juli 2021

Een groot aantal centrum- en winkelgebieden kampt al langer met structurele winkelleegstand. De coronacrisis zal dit probleem vanaf 2022 naar verwachting nog (veel) groter maken. Tegelijkertijd is de vraag naar woningen groter dan ooit. Door winkelvastgoed te transformeren tot woningen sla je dus twee vliegen in één klap. Maar waar begin je en hoe krijg je alle partijen mee? De provincie Noord-Holland startte in 2020 een uitgebreid onderzoek, waar een aantal 'kansrijke transformatiegebieden' uitkwamen. Stad & Co is gevraagd om gemeenten en vastgoedeigenaren te begeleiden bij het zetten van de eerste stappen op weg naar de beoogde functieverandering.

Balans in functies

“De noodzaak om nú aan de slag te gaan met het transformeren van vastgoed is hoog. Centrum- en winkelgebieden die te lang wachten, lopen een groot risico snel hun levendigheid en vitaliteit te verliezen. In essentie gaat het om het creëren van een betere balans tussen vraag en aanbod van functies. Het overschot aan winkelvastgoed en de vraag naar woningen biedt bij uitstek kansen voor leegstaande panden in aanloopstraten en uitlopers van kernwinkelgebieden. Winkelpanden transformeren in woningen behoudt niet alleen de economische functie en dynamiek in centrumgebieden, maar versterkt deze zelfs”, vertelt Janneke den Ouden, senior adviseur Stad & Co.

Hulp bieden aan gemeenten

Michel van Wijk, beleidsadviseur economie provincie Noord-Holland: ”We weten dat dit soort transformatieopgaven complex zijn en langzaam op gang komen. Verschillende gemeenten hebben aangegeven in het proces hulp te kunnen gebruiken. Als provincie willen wij hen helpen in alle fasen van het transformatieproces: van het opstellen van een visie tot het realiseren van een project, en van het bijeenbrengen van vastgoedpartijen tot het werken aan bestuurlijke urgentie.”

”We gaan onbenutte plancapaciteit voor gemeenten in beeld brengen, proactief kennis en ervaringen delen en experimenteren.”

Bestuurlijke sensitiviteit, luisteren en dóen

Stad & Co is gevraagd om de transformatieopgave in diverse gebieden in de provincie Noord-Holland aan te jagen. Het gaat om gebieden met grote kernen en grote(re) woningbouwlocaties, maar ook om gebieden met een klein(er) potentieel aan woningen. Janneke den Ouden: “We starten met het creëren van bewustwording en draagvlak voor de transformatie van winkelvastgoed. Vervolgens mobiliseren en stimuleren we vastgoedeigenaren, gemeenten en zo nodig ook ondernemers en bewoners om de verandering vorm te geven. In het hele proces combineren we deskundigheid met bestuurlijke sensitiviteit, luisteren en dóen.”

Focus op proces

“Als aanjager focus ik me écht op het proces. De stappen zijn afhankelijk van de fase waarin het gebied zich bevindt. Op sommige plekken ligt er al een gezamenlijke visie en moet deze uitgevoerd worden. In andere gebieden moet het contact tussen vastgoedeigenaren onderling en met de gemeente nog worden gelegd. Dan is er behoefte aan een stevig samenwerkingsverband, om van daaruit verder te werken. Gesprekken tussen betrokkenen kunnen door gebrek aan vertrouwen weleens stagneren. Transparantie, het erkennen van belangen en het bieden van perspectief helpt in zulke gevallen. Dat klinkt als een open deur misschien, maar dat is precíés waar het in de praktijk vaak moeilijk wordt voor belanghebbenden. En waar mijn rol als onafhankelijk begeleider dus begint.’’

Meer weten?

Ook aan de slag met transformatie van leegstaand winkelvastgoed? Bezoek dan de veranderende stad of stuur een mail naar Janneke den Ouden.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn