Samen

de stad

het dorp

het bedrijventerrein

het centrum

de winkelstraat

het dorpshart

het winkelcentrum

het businesspark

de winkelstraat

de binnenstad

het havengebied

het stadshart

de markt

het horecaplein

de brink

de stad

het dorp

het bedrijventerrein

het centrum

de winkelstraat

het dorpshart

het winkelcentrum

het businesspark

de winkelstraat

de binnenstad

het havengebied

het stadshart

de markt

het horecaplein

de brink

Samen

Stad & Co werkt samen met overheden, ondernemers en vastgoedeigenaren aan vitale centrum- en winkelgebieden in dorpen en steden. We ontwikkelen visies, strategieën, processen en plannen én voeren deze uit.

Waar kunnen we u bij helpen?

In een collectieve gebiedsvisie, -strategie of -aanpak maken belanghebbenden sámen keuzes op grond van alle ‘aanwezige’ belangen en behoeften, de (on)mogelijkheden van het gebied en relevante andere factoren zoals de (verwachte) invloed van trends en ontwikkelingen.
Lees meer over gebiedsvisie en -strategie

De gebiedsidentiteit en -positionering spelen een grote rol in hoe mensen plekken ervaren en waarderen. Vinden ze het er aangenaam? Inspirerend? Relaxed? Of juist spannend? Nuttige informatie om te hebben en om op te kunnen (bij)sturen in centrumgebieden.
Lees meer over gebiedsidentiteit en positionering

Binnenstedelijke gebiedstransformatie is een complex proces. Naast de behoeften en belangen van alle spelers, beïnvloeden veel andere zaken de uitkomst. Denk aan regelgeving, tegenstrijdig of ontbrekend gemeentelijk beleid, bouwkosten, capaciteit en ruimtelijke inpassing.
Lees meer over gebiedstransformatie

Professioneel gebiedsmanagement betekent mensen enthousiasmeren, partijen verbinden, belangen stroomlijnen, projecten coördineren en ambities realiseren. Goed gebiedsmanagement máákt het verschil tussen intenties en resultaten.
Lees meer over gebiedsmanagement

Een investeringsfonds stelt ondernemers en/of vastgoedeigenaren in staat om samen extra te investeren in kwaliteitsverbetering van het gebied waarin hun bedrijf en/of eigendom ligt. Met het fonds kunnen ze gezamenlijke ambitiesplannen en doelen realiseren.
Lees meer over investeringsfondsen

169

gebieden mooier
gemaakt.

Voor en door mensen

Stads- en dorpscentra zijn plekken waar mensen al eeuwenlang samenkomen. Om anderen te ontmoeten, nieuws uit te wisselen, dingen te kopen en te verkopen, te eten en te drinken, inspiratie op te doen en te ontspannen. Wij geloven in het maatschappelijk belang van zulke plekken. Daarom doen wij er alles aan om ze zo goed mogelijk te laten functioneren. Weten waar en met wie we in Nederland en België actief zijn?
Bekijk ons projectenarchief

"Stad & Co heeft een grote bijdrage geleverd in het aanjagen van de transformatie van winkels naar wonen in centrumgebieden. Ook met de BIZ heb ik louter goede ervaringen."

Michel van Wijk, beleidsadviseur Economie

Provincie Noord-Holland
 

"Ik werk al jarenlang fijn samen met de deskundige, betrouwbare en hands on professionals van Stad & Co bij het verstevigen van samenwerkingen, het organiseren van participatie en communicatie en het begeleiden van BIZ’en."

Marjon Zorge, beleidsmedewerker Economie

gemeente Haarlem
 

"In samenwerking met Stad & Co hebben wij de afgelopen twee jaar invulling kunnen geven aan veel ambities van de ondernemers en vastgoedeigenaren van het Beursplein in Utrecht!"

Tom Brekelmans, Investment Manager Real Estate

Athora Netherlands
 

"De kracht van Stad & Co zit hem écht in de mensen die er werken. Ze hebben oog voor onze belangen en zetten altijd een stap extra."

Caroline van der Lee, beleidsadviseur Toerisme en Recreatie

gemeente Baarn